Thước thủy Stanley 24

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy Stanley 12

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy sắt 9

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy nhựa 9

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy có nam châm 48

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy 80

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy 80 hộp- màu vàng

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy 80

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy 48

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy 24

CHI TIẾT -Contact-

Thước thủy 12

CHI TIẾT -Contact-

Êkê góc

CHI TIẾT -Contact-

Thước sắt cuộn 30m

CHI TIẾT -Contact-

Thước kéo 8m

CHI TIẾT -Contact-

Thước kéo 5m

CHI TIẾT -Contact-

Thước kéo 3m

CHI TIẾT -Contact-

Thước kéo 1m

CHI TIẾT -Contact-

Thước dây sợi thủy tinh 50m

CHI TIẾT -Contact-

Thước dây sợi thủy tinh 30m

CHI TIẾT -Contact-

Thước dây sợi thủy tinh 20m

CHI TIẾT -Contact-

Hình ảnh